Gizlilik

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HİZMETLERİ A.Ş. ("Şirket") ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemektir. tarafından Paytrek - Sanal Pos Online Ödeme - Kredi Kartı Ödeme Sistemi web adresinden ("Site") siteye üye olarak kaydolan kişilerin ("Kullanıcı(lar)") Site'de yer alan Platform'dan yararlanırken kullanabilecekleri koşulların belirlenmesidir. Gizlilik Politikası, Kullanıcılar ile yapılan Üye İşyeri Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Kullanıcı tarafından Site'ye yüklenen bilgilerin güvenliğini sağlayabilmek açısından Şirket sistem ve internet altyapısını maksimum güvenlik seviyesinde tutarak gerekli önlemleri almıştır.

Şirket, elektronik ortamda kendisine iletilen İçerikler'i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler'i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı'nın Şirket'e onay vermesi halinde İçerikler, Kullanıcı tarafından verilen onay çerçevesinde Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla Şirket veya iş ortakları tarafından ödeme işlemleri, faturalama, banka entegrasyonu, Kullanıcı'nın erişim izni verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere devredilebilecektir.

Şirket, fatura gönderimi ve ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanabilmesi için İçerikler'i diğer kullanıcılara ifşa edebilir. Kullanıcı, başka bir Kullanıcı'ya ait İçerikler'i kullanmak istemesi halinde onay alacak ve bu onay kapsamında İçerikler'i kullanacaktır.

Kişisel bilgiler, Kullanıcı ile iletişim kurmak veya Kullanıcı'nın Site'deki deneyimini daha iyi hale getirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin oluşturulması ve özel hizmetlerin sunulması) amacıyla kullanılabileceği gibi, veri tabanı oluşturmak, üyeliklerini sürdürmek ve Şirket'in Hizmetlerini Kullanıcı'ya sunmak için gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilir, saklanabilir ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

Şirket, Kullanıcı'nın Site'de gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiksel değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket'in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, bağış kampanyalarında, yıllık raporlarda ve benzeri raporlarda kullanmak amacıyla gerekli süre boyunca saklayabilir, işleyebilir ve iş ortağına iletebilir.

Periyodik veya dönemsel anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler ve kişisel bilgilerin onay süreci, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

Şirket ayrıca aşağıdaki durumların varlığı halinde Kullanıcı bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşabilir:

Şirket, yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı'nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, iştirakine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkündür, ancak Şirket'in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulama ve içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site'de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket'in Gizlilik Politikası hükümlerinde yaptığı değişiklikler Site'de yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

Yetkili Denetim Organı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Adres: Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara

Telefon: (0312) 507 50 00

Faks: (0312) 507 56 40

Web Adresi: www.tcmb.gov.tr