Yasal Bildirim ve Taahhütname

Yasal Uyarı

Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi takip ettiğiniz ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Tüm ürün ve hizmetlerimiz PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HİZMETLERİ A.Ş. (PAYTREK, Şirket) tarafından sağlanmaktadır. Sunduğumuz hizmetleri kullanmayı kabul ederek, size sunulan tüm şartları da kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle lütfen kuralları dikkatlice okuduktan sonra mal, hizmet ve kod alma talebinde bulununuz. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen hizmet almak için talepte bulunmayınız.

Kullanım

Firmamızdan aldığınız hizmetleri kullanırken size sunulan politika ve kurallara uyunuz. Hizmetleri hiçbir şekilde yanlış amaçlar için kullanmayınız. Hizmetleri kullanabileceğiniz sınırlar kanun ve kurallar ile belirlenmiştir. Herhangi bir nedenle yasa ve kuralları ihlal ettiğiniz tespit edilirse, firmamız tarafından size sağlanan hizmet durdurulur. Örneğin aldığınız hizmeti yanlış amaçla kullanmanız veya sisteme doğrudan müdahale etmeniz kurallara aykırıdır.

Güvenlik ve Gizlilik

PAYTREK tarafından verilen hizmetlerin 3. şahıslarla paylaşılması sizin için para kaybetme riski taşımaktadır. Bu nedenle PAYTREK İnternet sitesinden hizmet alırken oluşturduğunuz kişisel bilgilerinizi gizli tutmanız gerekmektedir. Şirket tarafından sağlanan hizmeti kabul ettiğinizde, tüm gizlilik bilgilerini gizli tutmayı ve hiçbir bilgiyi 3. taraflarla paylaşmamayı da kabul etmiş olursunuz. Hizmeti satın aldığınız andan itibaren ortaya çıkabilecek herhangi bir para kaybı durumunda sorumluluğun size ait olacağını bilmelisiniz.

Satın aldığınız hizmeti kullanacağınız bilgisayar veya bilgisayarlara anti-virüs programları gibi güvenlik duvarları kurarak bilgileri güvence altına almalısınız.

PAYTREK bilgilerinizi, kredi vermek veya ödül teklif etmek için size başvuran hiçbir kişi veya kuruma vermeyiniz. Üzerinde "PAYTREK" logosu bulunan bazı sahte internet siteleri dolandırıcılık amacıyla hareket edebilir ve güvenlik açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu tür reklam ve ilanları içeren internet sitelerinden veya bloglardan kaçınmalı ve kişisel bilgilerinizi güvence altına almalısınız.

Yasal Sorumluluk

Tarafımızdan kullanıcıya verilen hizmetler ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda suç, 9337 sayılı Kabahatler Kanunu'nda kabahat olarak nitelendirilen işlemler yapılmaz. Şirketimizden satın alınan hiçbir mal, hizmet veya kod, bahis siteleri, kumar siteleri gibi hizmetler veren internet sitelerinde kullanılamaz ve hizmet bilgileri e-posta, telefon veya sms yolu ile başka adreslere gönderilemez. Bu işlemlerin yapılması halinde oluşacak zararlardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmez.

Hizmetlerimizin Değiştirilmesi veya Kaldırılması

Firmamız üzerinden satın almış olduğunuz hizmetin özelliklerini geliştirmek ya da kısıtlamak tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Dilediğiniz zaman hizmetleri kullanmayı tamamen bırakma imkanı firmamız tarafından size sağlanan bir hizmettir. Bu sayede alınan hizmetin genişletilmesi ya da kısıtlanması sizin inisiyatifinizde olacak ve kuralların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda firmamız da aynı haklara sahip olacaktır.

Reddettiğimiz Sorumluluklar

PAYTREK, herhangi bir özel taahhütte bulunmaz ve aksi durumda sorumluluk kabul etmez.

PAYTREK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek işlem kesintileri, hatalar, silinmeler, kayıplar, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsleri, iletişim hataları, hırsızlık, imha veya kayıtlara girilmesi, izinsiz değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk taşımayı reddeder.

Paytrek Kullanıcı Taahhütnamesi

İşbu Kullanıcı Taahhütnamesi PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HİZMETLERİ A.Ş. (bundan sonra “PAYTREK” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.paytrek.com.tr internet sitemize (Site) üye olan ve Sitede sunulan hizmetlerden işbu Kullanıcı Taahhütnamesi’nde belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasındaki üyelik ilişkilerinin, bunlara ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Siteye üye olmakla Kullanıcı Taahhütnamesini baştan sona okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

KULLANICI, üyelik işlemlerini yerine getirirken, internet sitemizin hizmetlerinden yararlanırken ve Sitemizdeki hizmetlerle ilgili bir işlem yaparken Kullanıcı Taahhütnamesi'nin tüm hükümlerine, internet sitemizin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, aşağıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Gizlilik Politikası hükümleri ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat gereği veya diğer Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğinin iddia edildiği durumlarda, PAYTREK'in gizli/özel/ticari bilgilerini gerek resmi makamlara gerekse hak sahiplerine açıklamaya yetkili olduğunu ve bu nedenle kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

PAYTREK tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanan KULLANICI sisteme erişim aracını kullanarak sistemin güvenliğini sağlamak, muhafaza etmek ve üçüncü kişilerden korumaktan sorumludur. PAYTREK'in, KULLANICI'ların ve/veya üçüncü kişilerin, sisteme erişim araçlarının güvenliği, muhafazası, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanımı konusundaki ihmalleri nedeniyle uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KULLANICI’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. PAYTREK, KULLANICI tarafından PAYTREK'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmayı taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin hatalı olmasından kaynaklanan herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, Kullanıcı Taahhütnamesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini PAYTREK'in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

PAYTREK tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, Site üzerinde hukuka uygun amaçlarla hareket edebilirler. Kullanıcıların Site dahilinde gerçekleştirdikleri her işlem ve eylem kendi cezai ve hukuki sorumlulukları dahilindedir. Her KULLANICI, Sitede yer alan resimleri, metinleri, görsel-işitsel imgeleri, video klipleri, dokümanları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri PAYTREK'in ve/veya diğer üçüncü kişilerin ayni ve şahsi haklarına veya malvarlıklarına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse başka bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak PAYTREK ile rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, işbu Kullanıcı Taahhütnamesi'nin mobil ortamlar da dahil olmak üzere Sitenin faaliyet gösterdiği her mecrada geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

PAYTREK, Kullanıcı Taahhütnamesi hükümlerine ve Sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya sürekli olarak sonlandırabilir.

PAYTREK, Sitede sunulan hizmet ve içerikleri dilediği zaman değiştirme; KULLANICI tarafından Siteye yüklenen bilgi ve içerikleri silme ve KULLANICI da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimini engelleme hakkını saklı tutar. PAYTREK bu hakkını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve süre vermeksizin kullanabilir. KULLANICI, PAYTREK tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri yerine getirmekle yükümlüdür. PAYTREK tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri zamanında yapmamaları nedeniyle doğmuş veya doğacak her türlü zarar, cezai ve hukuki sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

PAYTREK, kendi kontrolü altında olmayan üçüncü kişi satıcı veya tedarikçilere, diğer üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği diğer internet sitelerine ve/veya portallara, dokümanlara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler KULLANICI tarafından veya PAYTREK tarafından sadece referans kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olabilir ve internet sitesini destekleme amacı taşımaz veya internet sitesinin içerdiği bilgilere ilişkin herhangi bir beyan ile garanti niteliği taşımaz. PAYTREK'in 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya bu internet siteleri tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerle bunların içerikleri hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

PAYTREK, üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini kullanıcı güvenliği, yükümlülüklerini yerine getirme ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği gibi kullanabilir. Bunları veri tabanlarında tasnif edebilir ve saklayabilir.

PAYTREK, Site tarafından sağlanan hizmetler ve Sitede yer alan ürünler ile ilgili olarak KULLANICI arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu veya hakem olarak hareket etmez.

PAYTREK, Site üzerinden Kullanıcılar arasında gönderilen ve Site'nin işleyiş şekline ve/veya Kullanıcı Taahhütnamesi'ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlaka aykırı olan ve PAYTREK tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesaj ve/veya içerikleri tespit etmek amacıyla içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir, tespit ettiği mesaj ve/veya içeriklere erişimi her zaman ve her şekilde engelleyebilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan KULLANICI'yı yazılı olarak uyarabilir ve/veya KULLANICI'nın üyeliğini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak sona erdirebilir.

Otomatik yazılım veya manuel program kullanılarak gerçekleştirilen herhangi bir kötü niyetli işlemin (kullanımın) tespiti halinde, PAYTREK bu işlemleri gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Site'nin tüm bileşenleri (PAYTREK'in telif haklarına tabi olan eserler) (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) PAYTREK'e ait olarak veya PAYTREK tarafından üçüncü bir kişiden satın alınan telif hakkı kapsamında kullanılmaktadır. KULLANICI, PAYTREK hizmetlerini, PAYTREK bilgilerini ve PAYTREK'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve hazırlayamaz, başkalarının PAYTREK hizmetlerine erişmesine ve kullanmasına izin veremez; aksi halde, lisans verenler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı PAYTREK'ten talep edilecek yasal masraflar, avukatlık ücreti ve tazminat da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yükümlülükten sorumlu olacaklardır.

PAYTREK'in ticari bilgi ve know-how'a ilişkin tüm hakları, ayni ve şahsi hakları, PAYTREK ödeme kuruluşu hizmetlerini, PAYTREK'in telif haklarına tabi çalışmaları, PAYTREK’in ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü materyalde dahil olmak üzere tüm malvarlığı fikri mülkiyet haklarını kapsamaktadır.

Kullanıcılar, PAYTREK'e ait Logo'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hizmetlerimizden Kaynaklanan Sorumluluklar

Yasaların izin verdiği ölçüde, sahip olacağınız herhangi bir kar kaybı, veri kaybı, gelir kaybı veya mali kayıplardan şirketimiz sorumlu değildir. Dolayısıyla bu tür olayların yaşanması halinde herhangi bir tazminat talebi şirketimiz tarafından karşılanmayacaktır. Alınan hizmet alımı sonrasında ortaya çıkabilecek öngörülemeyen arızaların hiçbirinin sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Tümünden doğabilecek zararların tamamı kullanıcı tarafından karşılanacak olup, şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar neticesinde oluşabilecek tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. Hem PAYTREK hem de siz hizmeti satın alarak bu mahkemelerin yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz.

Yetkili Denetim Organı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Adres: Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara

Telefon: (0312) 507 50 00

Faks: (0312) 507 56 40

Web Adresi: www.tcmb.gov.tr